Pro Memorie Investors B.V.

Pro Memorie Investors is een onafhankelijke participatiemaatschappij die risicodragend vermogen verstrekt aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. De aandacht is gericht op jongere bedrijven met een groeipotentieel en een track record van enkele jaren en op volwassen ondernemingen in de expansiefase. Ook MKB bedrijven in financiŽle moeilijkheden worden door Pro Memorie Investors ondersteunt doormiddel van een (her)financiering, doorstart financiering en/of participatie. Zowel minderheidsdeelnemingen, meerderheidsdeelnemingen als volledige overnames behoren de mogelijkheden. Deelname kan plaatsvinden door een uitbreiding van het kapitaal en/of door een (gedeeltelijke) verkoop door bestaande aandeelhouders.

Door een actieve betrokkenheid van Pro Memorie Investors zijn wij in staat de ondernemingen waarin wordt deelgenomen werkelijk toegevoegde waarde te bieden. Pro Memorie Investors brengt niet alleen kapitaal in, maar ook kennis, expertise en vooral betrokkenheid. Elementen die met name voor kleine en middelgrote ondernemingen van betekenis zijn. Deelname door Pro Memorie Investors in een onderneming heeft altijd een tijdelijk karakter.

 

Minervum 7412 B Ė 4817 ZG Breda | Vraag voor informatie naar Joost Melis | Tel. 088 0400900

 

 

LET OP! Wij laten een nieuwe site bouwen. Binnenkort is deze operationeel.